Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, με παράδοση άνω των 135 χρόνων, είναι ένα μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό σχολείο, επιδοτούμενο από την Ομοσπονδιακή ∆ημοκρατία της Γερμανίας και πιστοποιημένο ως «Εξαίρετη Γερμανική Σχολή του Εξωτερικού». Με εδραιωμένη φήμη ως ένα από τα καλύτερα σχολεία της Β. Ελλάδας προσφέρει μοντέρνο πρόγραμμα σπουδών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και σύγχρονες μεθόδους για παιδιά Νηπιαγωγείου, ∆ημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Το δίγλωσσο πρόγραμμα σπουδών και ο συνδυασμός του γερμανικού και ελληνικού στοιχείου δημιουργούν ένα σχολείο με μοναδική φυσιογνωμία, που προσφέρει στους μαθητές ξεχωριστά πλεονεκτήματα. Οι απόφοιτοι της Γερμανικής Σχολής αποκτούν το Γερμανικό ∆ιεθνές Απολυτήριο DIA, ισότιμο και αντίστοιχο με το απολυτήριο του Ελληνικού Λυκείου, με το οποίο τους ανοίγονται δρόμοι για σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα, τη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο.
image
image

Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, με παράδοση άνω των 135 χρόνων, είναι ένα μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό σχολείο, επιδοτούμενο από την Ομοσπονδιακή ∆ημοκρατία της Γερμανίας και πιστοποιημένο ως «Εξαίρετη Γερμανική Σχολή του Εξωτερικού». Με εδραιωμένη φήμη ως ένα από τα καλύτερα σχολεία της Β. Ελλάδας προσφέρει μοντέρνο πρόγραμμα σπουδών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και σύγχρονες μεθόδους για παιδιά Νηπιαγωγείου, ∆ημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Το δίγλωσσο πρόγραμμα σπουδών και ο συνδυασμός του γερμανικού και ελληνικού στοιχείου δημιουργούν ένα σχολείο με μοναδική φυσιογνωμία, που προσφέρει στους μαθητές ξεχωριστά πλεονεκτήματα. Οι απόφοιτοι της Γερμανικής Σχολής αποκτούν το Γερμανικό ∆ιεθνές Απολυτήριο DIA, ισότιμο και αντίστοιχο με το απολυτήριο του Ελληνικού Λυκείου, με το οποίο τους ανοίγονται δρόμοι για σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα, τη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο.
image

Μαραθών Υποδομή

Ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος «Μαραθών» έχει στην πλάτη του 98 χρόνια ιστορίας καθώς ιδρύθηκε από πρόσφυγες μετά το τέλος της Μικρασιατικής Καταστροφής, το 1926.
Ο ΑΜΣ «Μαραθών» διαθέτει τμήματα & ακαδημίες ποδοσφαίρου & μπάσκετ.
Ποδοσφαιρικά είναι ερασιτεχνική ομάδα με έδρα το δημοτικό γήπεδο Αριστοτέλη Καλαμαριάς που αγωνίζεται στην Α1’ Κατηγορία Ε.Π.Σ. Μακεδονίας
Τμήματα Ακαδημιών:
  • K 6 – 7 ( 2014-2015 )
  • K 8 ( 2013 )
  • K 9 ( 2012 )
  • K 10 – 11 ( 2011-2010 )
  • K 12 – 13 ( 2009-2008 )
  • K 14 – 15 – 16 ( 2007-2006-2005 )
  • K 17 ( 2003-2004 )
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image