Αίτηση Εγγραφής

Κατεβάζετε την αίτηση από το site μας, την εκτυπώνετε, την συμπληρώνετε και αφού την σκανάρετε μας την αποστέλλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@generationnext.gr
Εναλλακτικά μπορείτε να τη συμπληρώσετε online μέσω του site μας.
*Το αρχείο που θα κατεβάσετε αποτελείται από 3 μέρη: 
  • την κυρίως αίτηση εγγραφής
  • την δήλωση συναίνεσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  • Βεβαίωση Ιατρού
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να μας επιστρέψετε όλα τα μέρη.